Sunday, January 16, 2011

Semakin yang ramai meninggalkan kita

Al Fathihah, semakin ramai veteran Parit 4 yang kembali kerahmatullah, selang 2 hali sahaja kita dapat melihat 2 orang penting parit 4 telah kembali kerahmatullah. Terima kasih kepad CG Samuri yang memaklumkan kepada kami semua.